خدمات منفرد بخش های فارسی و انگلیسی این خدمات به تنهایی و جداگانه ارائه می شوند و نیازی به سفارش یک بسته تبلیغات گردشگری نیست:

رپورتاژ آگهی فارسی (دستی بر ایران)
670,000تومان
نمایش موقت در صفحه اصلی
نمایش دائمی در دسته مربوطه
سه عدد بک لینک فالو
پنج عدد تصویر
یک عدد ویدئو (کد امبد)
ارائه متن رپورتاژ توسط شما
سئوی اولیه رپورتاژ
الکسا ۲۵۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • ۸۰۰ پیکسل) (حداقل عرض تصویر
立即購買 免設定費
بنر تورهای داخلی (دستی بر ایران)
60,000تومان
صفحات نمایش کلیه صفحات
فرمت بنر jpg, png
ابعاد بنر ۹۰ * ۷۲۸
مدت نمایش یک ماه
نوع لینک بنر نوفالو
تگ جایگزین برای لینک بنر اختیاری
(شما ارسال می کنید)
قیمت (یک ماه) 600.000 ریال
立即購買 免設定費
بنر سایدبار (دستی بر ایران)
495,000تومان
یک ماه نمایش در سایدبار
یک عدد بک لینک فالو
یک عدد تصویر
ارائه بنر توسط شما
سئوی اولیه بنر
الکسا ۲۵۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • عرض ۳۵۰ و ارتفاع ۲۵۰) (ابعاد
立即購買 免設定費
بنر تورهای خارجی (دستی بر ایران)
135,000تومان
یک ماه نمایش در صفحه مربوطه
یک عدد بک لینک فالو
یک عدد تصویر
ارائه بنر توسط شما
سئوی اولیه بنر
الکسا ۲۵۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • عرض ۳۵۰ و ارتفاع ۲۵۰) (ابعاد
立即購買 免設定費
بک لینک فارسی 1 ماه (دستی بر ایران)
585,000تومان
۱ ماه نمایش در صفحه نخست
یک عبارت حاوی کلمه/عبارت کلیدی شما
یک عدد لینک فالو
سئوی اولیه بنر
الکسا ۲۰۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • تفاوت با کلیدواژه های ما) (شرط انتشار
立即購買 免設定費
رپورتاژ آگهی انگلیسی (Destination Iran)
750,000تومان
نمایش موقت در صفحه اصلی
نمایش دائمی در دسته مربوطه
سه عدد بک لینک فالو
پنج عدد تصویر
یک عدد ویدئو (کد امبد)
ارائه متن رپورتاژ توسط شما
سئوی اولیه رپورتاژ
الکسا ۲۵۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • ۸۰۰ پیکسل) (حداقل عرض تصویر
立即購買 免設定費
بنر سایدبار (Destination Iran)
1,080,000تومان
یک ماه نمایش در سایدبار
یک عدد بک لینک فالو
یک عدد تصویر
ارائه بنر توسط شما
سئوی اولیه بنر
الکسا ۲۵۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • عرض ۳۵۰ و ارتفاع ۲۵۰) (ابعاد
立即購買 免設定費
بنر تورهای ورودی (Destination Iran)
1,080,000تومان
یک ماه نمایش در صفحه مربوطه
یک عدد بک لینک فالو
یک عدد تصویر
ارائه بنر توسط شما
سئوی اولیه بنر
الکسا ۲۵۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • عرض ۳۵۰ و ارتفاع ۲۵۰) (ابعاد
立即購買 免設定費
بک لینک انگلیسی (Destination Iran)
877,500تومان
۱ ماه نمایش در صفحه نخست
یک عبارت حاوی کلمه/عبارت کلیدی شما
یک عدد لینک فالو
الکسا ۲۰۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • تفاوت با کلیدواژه های ما) (شرط انتشار
立即購買 免設定費
بنر هدر(دستی بر ایران)
1,035,000تومان
صفحات نمایش کلیه صفحات
فرمت بنر jpg, png
ابعاد بنر ۹۰ * ۷۲۸
مدت نمایش یک ماه
نوع لینک بنر نوفالو
تگ جایگزین برای لینک بنر اختیاری
(شما ارسال می کنید)
قیمت (یک ماه) ۱۰,۳۵۰,۰۰۰
立即購買 免設定費
بک لینک 3 ماهه (دستی بر ایران)
1,755,000تومان
3ماه نمایش در صفحه نخست
یک عبارت حاوی کلمه/عبارت کلیدی شما
یک عدد لینک فالو
الکسا ۲۰۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • تفاوت با کلیدواژه های ما) (شرط انتشار
立即購買 免設定費
بک لینک 6 ماهه (دستی بر ایران)
3,432,000تومان
6 ماه نمایش در صفحه نخست
یک عبارت حاوی کلمه/عبارت کلیدی شما
یک عدد لینک فالو
الکسا ۲۰۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • تفاوت با کلیدواژه های ما) (شرط انتشار
立即購買 免設定費
بک لینک 3 ماهه (DestinationIran)
2,630,000تومان
3 ماه نمایش در صفحه نخست
یک عبارت حاوی کلمه/عبارت کلیدی شما
یک عدد لینک فالو
الکسا ۲۰۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • تفاوت با کلیدواژه های ما) (شرط انتشار
立即購買 免設定費
بک لینک 6 ماهه (ِDestinationIran)
5,150,000تومان
6 ماه نمایش در صفحه نخست
یک عبارت حاوی کلمه/عبارت کلیدی شما
یک عدد لینک فالو
الکسا ۲۰۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • تفاوت با کلیدواژه های ما) (شرط انتشار
立即購買 免設定費