خدمات منفرد بخش های فارسی و انگلیسی این خدمات به تنهایی و جداگانه ارائه می شوند و نیازی به سفارش یک بسته تبلیغات گردشگری نیست:

رپورتاژ آگهی فارسی (دستی بر ایران)
670,000تومان
نمایش موقت در صفحه اصلی
نمایش دائمی در دسته مربوطه
سه عدد بک لینک فالو
پنج عدد تصویر
یک عدد ویدئو (کد امبد)
ارائه متن رپورتاژ توسط شما
سئوی اولیه رپورتاژ
الکسا ۲۵۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • ۸۰۰ پیکسل) (حداقل عرض تصویر
Demanar Ara Alta gratis
بنر تورهای داخلی (دستی بر ایران)
60,000تومان
صفحات نمایش کلیه صفحات
فرمت بنر jpg, png
ابعاد بنر ۹۰ * ۷۲۸
مدت نمایش یک ماه
نوع لینک بنر نوفالو
تگ جایگزین برای لینک بنر اختیاری
(شما ارسال می کنید)
قیمت (یک ماه) 600.000 ریال
Demanar Ara Alta gratis
بنر سایدبار (دستی بر ایران)
495,000تومان
یک ماه نمایش در سایدبار
یک عدد بک لینک فالو
یک عدد تصویر
ارائه بنر توسط شما
سئوی اولیه بنر
الکسا ۲۵۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • عرض ۳۵۰ و ارتفاع ۲۵۰) (ابعاد
Demanar Ara Alta gratis
بنر تورهای خارجی (دستی بر ایران)
135,000تومان
یک ماه نمایش در صفحه مربوطه
یک عدد بک لینک فالو
یک عدد تصویر
ارائه بنر توسط شما
سئوی اولیه بنر
الکسا ۲۵۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • عرض ۳۵۰ و ارتفاع ۲۵۰) (ابعاد
Demanar Ara Alta gratis
بک لینک فارسی 1 ماه (دستی بر ایران)
585,000تومان
۱ ماه نمایش در صفحه نخست
یک عبارت حاوی کلمه/عبارت کلیدی شما
یک عدد لینک فالو
سئوی اولیه بنر
الکسا ۲۰۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • تفاوت با کلیدواژه های ما) (شرط انتشار
Demanar Ara Alta gratis
رپورتاژ آگهی انگلیسی (Destination Iran)
750,000تومان
نمایش موقت در صفحه اصلی
نمایش دائمی در دسته مربوطه
سه عدد بک لینک فالو
پنج عدد تصویر
یک عدد ویدئو (کد امبد)
ارائه متن رپورتاژ توسط شما
سئوی اولیه رپورتاژ
الکسا ۲۵۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • ۸۰۰ پیکسل) (حداقل عرض تصویر
Demanar Ara Alta gratis
بنر سایدبار (Destination Iran)
1,080,000تومان
یک ماه نمایش در سایدبار
یک عدد بک لینک فالو
یک عدد تصویر
ارائه بنر توسط شما
سئوی اولیه بنر
الکسا ۲۵۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • عرض ۳۵۰ و ارتفاع ۲۵۰) (ابعاد
Demanar Ara Alta gratis
بنر تورهای ورودی (Destination Iran)
1,080,000تومان
یک ماه نمایش در صفحه مربوطه
یک عدد بک لینک فالو
یک عدد تصویر
ارائه بنر توسط شما
سئوی اولیه بنر
الکسا ۲۵۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • عرض ۳۵۰ و ارتفاع ۲۵۰) (ابعاد
Demanar Ara Alta gratis
بک لینک انگلیسی (Destination Iran)
877,500تومان
۱ ماه نمایش در صفحه نخست
یک عبارت حاوی کلمه/عبارت کلیدی شما
یک عدد لینک فالو
الکسا ۲۰۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • تفاوت با کلیدواژه های ما) (شرط انتشار
Demanar Ara Alta gratis
بنر هدر(دستی بر ایران)
1,035,000تومان
صفحات نمایش کلیه صفحات
فرمت بنر jpg, png
ابعاد بنر ۹۰ * ۷۲۸
مدت نمایش یک ماه
نوع لینک بنر نوفالو
تگ جایگزین برای لینک بنر اختیاری
(شما ارسال می کنید)
قیمت (یک ماه) ۱۰,۳۵۰,۰۰۰
Demanar Ara Alta gratis
بک لینک 3 ماهه (دستی بر ایران)
1,755,000تومان
3ماه نمایش در صفحه نخست
یک عبارت حاوی کلمه/عبارت کلیدی شما
یک عدد لینک فالو
الکسا ۲۰۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • تفاوت با کلیدواژه های ما) (شرط انتشار
Demanar Ara Alta gratis
بک لینک 6 ماهه (دستی بر ایران)
3,432,000تومان
6 ماه نمایش در صفحه نخست
یک عبارت حاوی کلمه/عبارت کلیدی شما
یک عدد لینک فالو
الکسا ۲۰۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • تفاوت با کلیدواژه های ما) (شرط انتشار
Demanar Ara Alta gratis
بک لینک 3 ماهه (DestinationIran)
2,630,000تومان
3 ماه نمایش در صفحه نخست
یک عبارت حاوی کلمه/عبارت کلیدی شما
یک عدد لینک فالو
الکسا ۲۰۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • تفاوت با کلیدواژه های ما) (شرط انتشار
Demanar Ara Alta gratis
بک لینک 6 ماهه (ِDestinationIran)
5,150,000تومان
6 ماه نمایش در صفحه نخست
یک عبارت حاوی کلمه/عبارت کلیدی شما
یک عدد لینک فالو
الکسا ۲۰۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
 • تفاوت با کلیدواژه های ما) (شرط انتشار
Demanar Ara Alta gratis