خدمات بسته ای سایر کسب و کارها (اسپانسری) ویژه اسپانسرهای بخش فارسی (دستی بر ایران)

اسپانسر برنز 1 ماهه (دستی بر ایران)
1,625,000تومان
۲ رپورتاژ آگهی در ماه
هر ماه ۱ بنر در سایدبار
درج لوگو در پایین تمام صفحات سایت (برندینگ)
معرفی در صفحه اسپانسرها، قابل دسترسی از منوی سایت (برندینگ)
اختصاص یک صفحه جداگانه حاوی کلیه رپورتاژهای شما (برندینگ)
انتشار رپورتاژها در سایت LinkedIn (تبلیغات ویژه)
الکسا ۲۵۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
+
امکان پرداخت های شش ماهه و یک ساله
سفارش دهید راه اندازی رایگان
اسپانسر نقره ای 1 ماهه (دستی بر ایران)
2,000,000تومان
۳ رپورتاژ آگهی در ماه
هر ماه ۱ بنر در سایدبار
درج لوگو در پایین تمام صفحات سایت (برندینگ)
معرفی در صفحه اسپانسرها، قابل دسترسی از منوی سایت (برندینگ)
اختصاص یک صفحه جداگانه حاوی کلیه رپورتاژهای شما (برندینگ)
انتشار رپورتاژها در سایت LinkedIn (تبلیغات ویژه)
الکسا ۲۵۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
+
امکان پرداخت های شش ماهه و یک ساله
سفارش دهید راه اندازی رایگان
اسپانسر طلایی 1 ماهه (دستی بر ایران)
2,455,000تومان
۴ رپورتاژ آگهی در ماه
هر ماه ۱ بنر در سایدبار
درج لوگو در پایین تمام صفحات سایت (برندینگ)
معرفی در صفحه اسپانسرها، قابل دسترسی از منوی سایت (برندینگ)
اختصاص یک صفحه جداگانه حاوی کلیه رپورتاژهای شما (برندینگ)
انتشار رپورتاژها در سایت LinkedIn (تبلیغات ویژه)
الکسا ۲۵۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
+
امکان پرداخت های شش ماهه و یک ساله
سفارش دهید راه اندازی رایگان
اسپانسر برنز > سایر کسب و کارها < (Destination Iran)
4,680,000تومان سه ماهه
۲ رپورتاژ آگهی در ماه
هر ماه ۱ بنر در سایدبار
درج لوگو در پایین تمام صفحات سایت (برندینگ)
معرفی در صفحه اسپانسرها، قابل دسترسی از منوی سایت (برندینگ)
اختصاص یک صفحه جداگانه حاوی کلیه رپورتاژهای شما (برندینگ)
انتشار رپورتاژها در سایت LinkedIn (تبلیغات ویژه)
الکسا ۲۵۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
+
امکان پرداخت های شش ماهه و یک ساله
سفارش دهید راه اندازی رایگان
اسپانسر نقره ای > سایر کسب و کارها < (Destination Iran)
5,440,000تومان سه ماهه
۳ رپورتاژ آگهی در ماه
هر ماه ۱ بنر در سایدبار
درج لوگو در پایین تمام صفحات سایت (برندینگ)
معرفی در صفحه اسپانسرها، قابل دسترسی از منوی سایت (برندینگ)
اختصاص یک صفحه جداگانه حاوی کلیه رپورتاژهای شما (برندینگ)
انتشار رپورتاژها در سایت LinkedIn (تبلیغات ویژه)
الکسا ۲۵۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
+
امکان پرداخت های شش ماهه و یک ساله
سفارش دهید راه اندازی رایگان
اسپانسر طلایی > سایر کسب و کارها < (Destination Iran)
6,000,000تومان سه ماهه
۴ رپورتاژ آگهی در ماه
هر ماه ۱ بنر در سایدبار
درج لوگو در پایین تمام صفحات سایت (برندینگ)
معرفی در صفحه اسپانسرها، قابل دسترسی از منوی سایت (برندینگ)
اختصاص یک صفحه جداگانه حاوی کلیه رپورتاژهای شما (برندینگ)
انتشار رپورتاژها در سایت LINKEDIN (تبلیغات ویژه)
الکسا ۲۵۰۰
دامین اتوریتی ۵۸
اسپم اسکور ۱ درصد
+
امکان پرداخت های شش ماهه و یک ساله
سفارش دهید راه اندازی رایگان
اسپانسر برنز 3 ماهه (دستی بر ایران)
4,870,000تومان
سفارش دهید راه اندازی رایگان
اسپانسر نقره ای3ماهه (دستی بر ایران)
6,000,000تومان
سفارش دهید راه اندازی رایگان
اسپانسر طلایی3ماهه (دستی بر ایران)
7,365,000تومان
سفارش دهید راه اندازی رایگان